خوێندکارە دەست رەنگینەکانی کۆلێج دیوارەکانی کۆلێجەکەیان بە وێنەی پزیشکی دەنەخشێنن

Post date: Feb 12, 2018 8:53:34 AM

خوێندکارە دەست رەنگینەکانی کۆلێجی تەکنیکی تەندروستی دیوارەکانی کۆلێجەکەیان بە وێنەی پزیشکی

دەنەخشێنن